آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Bereg

آرشیو برچسب: Bereg

به‌رگ (فرماندۀ شورشیان خاندان بئور)

نوۀ بزرگ بئور کهنسال که رهبری مردان شورشی در اردوگاه استولاد را به عهده داشت. او بر هزاران تن از مردان خاندان بئور برای حفاظت از قسمت شرقی بلریاند فرمان می‌راند.

ادامه مطلب »