آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - پادشاه جادوپیشه‌ی آنگمار (ظاهری مبدل ارباب نزگول)

پادشاه جادوپیشه‌ی آنگمار (ظاهری مبدل ارباب نزگول)

عنوانی که ارباب نزگول در میانه‌ی دوران سوم در اختیار داشت. زمانی که قلمروی پادشاهی آنگمار را در مقام مقابله با سرزمین‌های شمالی دونه‌داین (آرتداین و متحدانش) بنا نهاد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...