آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Witch-king of Angmar

آرشیو برچسب: Witch-king of Angmar

پادشاه جادوپیشه‌ی آنگمار (ظاهری مبدل ارباب نزگول)

عنوانی که ارباب نزگول در میانه‌ی دوران سوم در اختیار داشت. زمانی که قلمروی پادشاهی آنگمار را در مقام مقابله با سرزمین‌های شمالی دونه‌داین (آرتداین و متحدانش) بنا نهاد.

ادامه مطلب »