آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - دماغ‌دراز (یکی از اسب‌چه‌های مری)

دماغ‌دراز (یکی از اسب‌چه‌های مری)

یکی از پنج اسب‌چه‌ای که مریادوک برندی‌باک داشت و فرودو و همراهانش در اولین مرحله‌ی سفرشان از شایر از آن‌ها استفاده کرد. پس از گذر از جنگل قدیمی‌، اسب‌چه‌ها در بلندی‌های پشته گم شدند و وقتی که تام بامبادیل دوباره آن‌ها را گرد هم آورد به هر یک نامی داد.

دماغ‌دراز همراه دیگر اسب‌چه‌ها تا بری رفت ولی پیش از آن که اربابان بتوانند دوباره از آن‌ها استفاده کنند کسی آن‌ها از اسطبل بیرون کرد تا در بیابان‌های سرزمین بری بگردند. در نهایت اسب‌چه‌ها راه خود را به جانب تام بامبادیل یافتند و تام نیز آ‌ن‌ها را نزد بارلی‌من باتربار در مهمان‌خانه‌ی اسبچه‌ی راه‌وار بازپس فرستاد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...