خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ویل‌وارین (پروانه‌ی ستاره‌ها)

ویل‌وارین (پروانه‌ی ستاره‌ها)

یکی از اختران و پیکران آسمانی روشنی که واردا برای خوشامدگویی الف‌ها به آردا در آسمان نهاد. (نام او، تینتاله، منور از همین‌جاست). نام ویل‌وارین به معنی پروانه است گرچه مشخص نیست کدام یک از پیکران آسمانی امروز معادل این شکل باستانی بوده‌اند. کریستوفر تالکین می‌گوید ممکن است ذات الکرسی معادل آن باشد و البته شکل (W) آن هم دلیل مناسبی برای این اسم خواهد بود.

درباره اله سار