خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بید (بیدهای مجنون کنار جوی)

بید (بیدهای مجنون کنار جوی)

درختان کنار جوی در تمام سرزمین میانه بودند. مشهورترین در میان این‌ها درخت کهنی به نام بیدمرد پیر، در ساحل ویتی‌ویندل در جنگل قدیمی بود.

درباره اله سار