خانه - آرشیو برچسب: Willows

آرشیو برچسب: Willows

بید (بیدهای مجنون کنار جوی)

درختان کنار جوی در تمام سرزمین میانه بودند. مشهورترین در میان این‌ها درخت کهنی به نام بیدمرد پیر، در ساحل ویتی‌ویندل در جنگل قدیمی بود.