آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - درخت سفید ایسیلدور (درختی که در میناس ایتیل رشد می‌کرد)

درخت سفید ایسیلدور (درختی که در میناس ایتیل رشد می‌کرد)

نیملوث، درخت سفیدی بود که در حیاط آرمنه‌لوس در نومه‌نور می‌رویید و از تبار خود تل‌پریون بود. وقتی سائورون در آن جزیره قدرت گرفت تصمیم راسخ به ویرانی نماد والار و سرزمین ایشان داشت. با این حال پیش از آن که درخت را بسوزاند ایسیلدور نگهبانان او را پس زد و یکی از میوه‌ها را برداشت. به واسطه‌ی همین میوه بود که نهال به بار نشست.

پس از سقوط، ایسیلدور درخت تازه را به سرزمین میانه برد و آن را در حیاط خود، در میناس ایتیل، در مرزهای موردور کاشت. اندکی پس از یک قرن از بنیان‌گذاری پادشاهی گوندور، نیروهای سائورون به میناس ایتیل هجوم آوردند و درخت سفید جوان ایسیلدور از بین رفت. ایسیلدور باز هم با رهانیدن نهال درخت سفید پیش از ترک شهرک، تبار درخت را حفظ کرد. از تبار همین نهال بود که تمام درختان سفید در حیاط میناس تیریت می‌روییدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...