خانه - آرشیو برچسب: White Tree of Isildur

آرشیو برچسب: White Tree of Isildur

درخت سفید ایزیلدور (درختی که در میناس ایتیل رشد می‌کرد)

نیملوث، درخت سفیدی بود که در حیاط آرمنه‌لوس در نومه‌نور می‌رویید و از تبار خود تل‌پریون بود. وقتی سائورون در آن جزیره قدرت گرفت تصمیم راسخ به ویرانی نماد والار و سرزمین ایشان داشت. با این حال پیش از آن که درخت را بسوزاند ایزیلدور نگهبانان او را پس زد و یکی از میوه‌ها را برداشت. به واسطه‌ی همین میوه بود که نهال به بار نشست.

پس از سقوط، ایزیلدور درخت تازه را به سرزمین میانه برد و آن را در حیاط خود، در میناس ایتیل، در مرزهای موردور کاشت. اندکی پس از یک قرن از بنیان‌گذاری پادشاهی گوندور، نیروهای سائورون به میناس ایتیل هجوم آوردند و درخت سفید جوان ایزیلدور از بین رفت. ایزیلدور باز هم با رهانیدن نهال درخت سفید پیش از ترک شهرک، تبار درخت را حفظ کرد. از تبار همین نهال بود که تمام درختان سفید در حیاط میناس تیریت می‌روییدند.