گندم

غله‌ی مهمی که بیشتر برای آرد کردن استفاده می‌شد. می‌گویند در سرزمین والینور به شکل درختانی بلند و طلایی رشد می‌کرد.

درباره اله سار