خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - سرزمین‌های غربی نومه‌نور (منطقه‌ی آنداستار)

سرزمین‌های غربی نومه‌نور (منطقه‌ی آنداستار)

دماغه‌ی غربی نومه‌نور که نام صحیح آن، آنداستار است و شهر بندری آندونیه بر ساحل آن قرار دارد.

درباره اله سار