خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - نوار غربی روهان (حوزه‌ی غربی سرزمین روهیریم‌)

نوار غربی روهان (حوزه‌ی غربی سرزمین روهیریم‌)

نوار باریکی نزدیک رودهای آیزن و آدورن که تا حدود ۱۵۰ مایل به غرب، دور از کوهستان سفید، در باختر گودی هلم ادامه می‌یافت. این بخش از زمین، در اصل، هدیه‌ی سیریون به ائورل بود همیشه بخش حقیقی قلمروی روهیریم‌ به شمار می‌رفت. با این حال، طی سال‌ها، در تصرف دون‌لندی‌ها افتاد و طی زمستان طولانی، ارباب نوار غربی، ولف، پسر فره‌کا، حمله‌ به روهان را رهبری کرد. پس از دفع حملات، حضور دون‌لندی‌ها به نحوی در نوار دیده می‌شد و تا زمان شاه فولک‌واین، یعنی نزدیک به صد سال بعد، هرگز به طور کامل مورد ادعای روهیریم‌ قرار نگرفت.

درباره اله سار