خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - وارگ‌ها (گرگ‌های عظیم الجثه‌ی سرزمین‌های شمالی)

وارگ‌ها (گرگ‌های عظیم الجثه‌ی سرزمین‌های شمالی)

نژاد وحشی و باهوش گرگ‌هایی که در دره‌های شمالی آندویین زندگی می‌کردند و احتمالاً در دیگر اماکن شمالی سرزمین میانه نیز می‌زیستند.

درباره اله سار