آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - واندلیم (معشوق چوب‌ریش که مدت‌ها پیش گم شد)

واندلیم (معشوق چوب‌ریش که مدت‌ها پیش گم شد)

تفسیری از نام الفی فیم‌بره‌تیل به گویش مشترک اگرچه ظاهراً ترجمه‌ی مستقیمی نیست. چوب‌ریش  از هر دو اسم برای اشاره به انت‌بانوی گم‌شده‌اند استفاده می‌کند. وقتی که انت‌بانوها به شرق رود بزرگ سفر می‌کردند تا باغشان را بنا کنند از یکدیگر جدا شدند. اشتیاق چوب‌ریش برای دوباره یافتن واندلیم باعث شد انت‌ها دریابند باغ انت‌بانوها ویران شده و خودشان نیز گم شده‌اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...