آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - وینیتاریا (نام اصلی الداکار اهل گوندور)

وینیتاریا (نام اصلی الداکار اهل گوندور)

وینیتاریا نامی بود که در شمال، در میان خویشان مادری، به الداکار، پسر و ولیعهد والاکار، شاه گوندور، و ویدوماوی، دختر شاه رووانیون اطلاق می شد. هنگامی که او همراه پدرش به گوندور بازگشت، به او نام الداکار داده شد و بعدها نیز او تحت همین نام تاج و تخت گوندور را به ارث برد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...