آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والاروما (شیپور شکار اورومه)

والاروما (شیپور شکار اورومه)

والاروما نام شیپور مشهور اورومه، شکارچی والار بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...