آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوئیلوس (نام گل سیمبل‌مینه)

اوئیلوس (نام گل سیمبل‌مینه)

یکی از دو نام الفی گلی که آدمیان سیمبل‌مینه می‌خوانند. این نام برای گل‌هایی به کار می‌رفت که تور در سفرش به گوندولین اطراف دروازه‌ی سیمین یافت و پس از پایان دوره‌ی نخست نامش جایی نیامده.

از قرار معلوم در متونی که به دوره‌ی سوم اشاره شده است نام الفی الفیرین برای همین گل سفید ستاره مانند ترجیح داده شده است ولی این که آیا چنین ترجیحی به معنی تغییر اسم در گذر دوران ها باشد یا خیر معلوم نیست.

نام الفی اوئیلوس به شکل تحت الفظی برابر Evermind نیست بلکه بیشتر به معنی «همیشه سفید» نزدیک است. وجه همیشگی در هر دو نام به این واقعیت اشاره می‌کرد که گل‌ها فصل ویژه‌ای برای رویش نداشتند، که در تمام ایام سال ظاهر می‌شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...