آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Uilos

آرشیو برچسب: Uilos

اوئیلوس (نام گل سیمبل‌مینه)

یکی از دو نام الفی گلی که آدمیان سیمبل‌مینه می‌خوانند. این نام برای گل‌هایی به کار می‌رفت که تور در سفرش به گوندولین اطراف دروازه‌ی سیمین یافت و پس از پایان دوره‌ی نخست نامش جایی نیامده. از قرار معلوم در متونی که به دوره‌ی سوم اشاره شده است نام الفی الفیرین برای همین گل سفید ستاره مانند ترجیح داده شده ...

ادامه مطلب »