آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوفو بوفین (دومین پسر اوتوی فربه)

اوفو بوفین (دومین پسر اوتوی فربه)

دومین فرزند از چهار فرزند اوتوی فربه که مدت درازی پیش از نبرد حلقه زندگی می‌کرد. اوفو با سپ‌فیرا براک‌هاوس ازدواج کرد و دو فرزند داشت: گروفو و گردا. اوفو چندان با هیچ یک از هابیت‌های خوش‌نام نسبت نزدیکی نداشت و شاید بیشتر به دلیل این که دایی لوبلیا سک‌ویل-بگینز بود مورد توجه قرار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...