آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - دو درخت والینور (درختان طلا و نقره)

دو درخت والینور (درختان طلا و نقره)

عهد: مدت کوتاهی پس از اقامت والار در والینور خلق شدند و مدت کوتاهی پیش از آغاز دوران اول از بین رفتند
مکان: بر فراز تپه ازلوهار در غرب والمار
منشاء: توسط یاوانا و نیه نا خلق شدند
نام های دیگر: درختان طلا و نقره، دو درخت والار

لوره لین و تلپریون، درختان طلا و نقره، دو درختی بودند که در روزگار باستان به زمین والار روشنی می بخشیدند. این دو درخت توسط ملکور و آنگولیانت نابود شدند اما آخرین گل و آخرین میوه آنها توسط والار به خورشید و ماه تبدیل شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...