آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Two Trees of Valinor

آرشیو برچسب: Two Trees of Valinor

دو درخت والینور (درختان طلا و نقره)

عهد: مدت کوتاهی پس از اقامت والار در والینور خلق شدند و مدت کوتاهی پیش از آغاز دوران اول از بین رفتند مکان: بر فراز تپه ازلوهار در غرب والمار منشاء: توسط یاوانا و نیه نا خلق شدند نام های دیگر: درختان طلا و نقره، دو درخت والار لوره لین و تلپریون، درختان طلا و نقره، دو درختی بودند که ...

ادامه مطلب »