آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تانلی (از خانواده های هابیتهای بری)

تانلی (از خانواده های هابیتهای بری)

تانلی از نامهای خانوادگی معمول بین هابیتهای بری بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...