آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - بیشه ترولها (جنگلهایی در غرب ریوندل که مسکن ترولها بود)

بیشه ترولها (جنگلهایی در غرب ریوندل که مسکن ترولها بود)

بیشه ترولها، بیشه ای مرتفع پر از درختان راش بود که در غرب ریوندل، در میان دو رود هورول و لودواتر قرار گرفته بود. این بیشه پر از ترول بود و سه ترول از میان آنها بودند که بیلبو بگینز و همراهانش را در طی سفر جستجوی اره بور به دام انداختند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...