آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Trollshaws

آرشیو برچسب: Trollshaws

بیشه ترولها (جنگلهایی در غرب ریوندل که مسکن ترولها بود)

بیشه ترولها، بیشه ای مرتفع پر از درختان راش بود که در غرب ریوندل، در میان دو رود هورول و لودواتر قرار گرفته بود. این بیشه پر از ترول بود و سه ترول از میان آنها بودند که بیلبو بگینز و همراهانش را در طی سفر جستجوی اره بور به دام انداختند.

ادامه مطلب »