آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برجهای دندان (برجهای نگهبانی دوقلوی موردور)

برجهای دندان (برجهای نگهبانی دوقلوی موردور)

در گوشه شمال غرب موردور، در جایی که افل دوات و ارد لیتوی به یکدیگر می رسیدند، گذرگاهی مسخ شده به نام کریت گورگور قرار داشت که راهی به داخل سرزمین موردور بود. در سالهای آغازین گوندور، پس از اولین شکست سارون، گوندوریها دو برج نگهبانی در ورودی این گذرگاه ساختند تا با مراقبت از موردور، مانع بازگشت خادمان سارون به آن سرزمین شوند. اما نگهبانان شکست خوردند و برجها تحت تسلط چشم سرخ درآمد و کارخوست و نارخوست نامیده شدند، برجهای دندان.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...