آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Towers of the Teeth

آرشیو برچسب: Towers of the Teeth

برجهای دندان (برجهای نگهبانی دوقلوی موردور)

در گوشه شمال غرب موردور، در جایی که افل دوات و ارد لیتوی به یکدیگر می رسیدند، گذرگاهی مسخ شده به نام کریت گورگور قرار داشت که راهی به داخل سرزمین موردور بود. در سالهای آغازین گوندور، پس از اولین شکست سارون، گوندوریها دو برج نگهبانی در ورودی این گذرگاه ساختند تا با مراقبت از موردور، مانع بازگشت خادمان سارون ...

ادامه مطلب »