آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توک لند (موطن تاینهای شایر)

توک لند (موطن تاینهای شایر)

سرزمین توک لند که قسمت بزرگی از فاردینگ غربی شایر را شامل می شد، از دیرباز محل زندگی خاندان توک بود که مقام تاین شایر را در اختیار داشتند. توک لند در جنوب جاده شرق قرار داشت و بزرگترین شهر آن، که مرکزیت توک لند هم در آن قرار داشت، توک بورو بود که در گرین هیلز بود. سمیالهای بزرگ که در سراسر شایر مشهور بودند، در این محل و در داخل تپه ها حفر شده بودند و خاندان توک در آنها زندگی می کردند. دومین مرکز سکونت مهم در توک لند که در فاصله کمی از توک بورو قرار گرفته بود، روستای توک بنک نام داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...