خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تولمان (تام) کاتن کهتر (برادر بزرگتر رزی کاتن)

تولمان (تام) کاتن کهتر (برادر بزرگتر رزی کاتن)

تولمان کاتن کهتر، فرزند هم نام تولمان کاتن مهتر و برادر بزرگتر رزی کاتن، همسر سام وایز گمجی بود که در جمع کردن هابیتهای شایر پس از بازگشت مسافران نقش بسزایی ایفا نمود. او با خواهر کوچکتر سام، یعنی ماریگولد گمجی ازدواج کرد.

درباره اله سار