آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تینتاله (برافروزنده)

تینتاله (برافروزنده)

تینتاله یکی از القاب واردا بزرگترین ملکه والار است که به معنی برافروزنده است و علت اعطای این لقب به او، ساخته شدن نخستین ستاره های کم نور در زمانهای باستان توسط او است. هنگامی که مدتها بعد او از شبنمهای تلپریون استفاده کرد و ستاره های پرنورتری ساخت، این لقب دیگر برای او استفاده نشد و به جای آن او را النتاری یعنی ملکه ستارگان نامیده شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...