آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tintalle

آرشیو برچسب: Tintalle

تینتاله (برافروزنده)

تینتاله یکی از القاب واردا بزرگترین ملکه والار است که به معنی برافروزنده است و علت اعطای این لقب به او، ساخته شدن نخستین ستاره های کم نور در زمانهای باستان توسط او است. هنگامی که مدتها بعد او از شبنمهای تلپریون استفاده کرد و ستاره های پرنورتری ساخت، این لقب دیگر برای او استفاده نشد و به جای آن ...

ادامه مطلب »