آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تیندراک (جزیره شیبدار نن هیتوئل)

تیندراک (جزیره شیبدار نن هیتوئل)

تیندراک نام انسانها برای جزیره صخره ای شیبداری بود که در انتهای جنوب نن هیتوئل و بالاتر از آبشارهای رائوروس قرار داشت. الفها این جزیره را تول براندیر یعنی جزیره دراز می نامیدند اما نام تیندراک منشا جداگانه ای دارد. در انگلیسی قدیم تیند (Tind) اشاره به جسم نوک تیز دارد و بدین ترتیب تیندراک به معنی صخره نوک تیز است. نوک تیز تیندراک بین دو تپه قرار داشت که هرکدام در یکی از ساحلهای نن هیتوئل قرار داشتند: آمون هن در غرب و آمون لاو در شرق. در زمان قدرت و شکوه گوندور، این تپه ها پستهای نگهبانی از مرزهای شمالی گوندور بودند. اما پای هیچ انسانی به جزیره تیندراک نرسیده بود، یا لااقل افسانه ها چنین می گویند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...