آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - سومین خاندان اداین (مطرح ترین سه خاندان اداین)

سومین خاندان اداین (مطرح ترین سه خاندان اداین)

سومین خاندان اداین بیشتر به نام خاندان هادور شناخته می شد، در حالیکه ریشه های آن به چهار نسل قبل از زمان هادور، یعنی به جد او، ماراخ می رسید که مردمانش را از کوهستان آبی گذرانده و به بلریاند رهبری کرده بود. در ضمیمه الف ارباب حلقه ها، این خاندان، «مطرح ترین خاندان انسانها در جنگ بر علیه مورگوت» نامیده شده که در اعطای این لقب اصلا اغراق نشده است. علاوه بر هادور، هورین، تورین، هور ، تور و ائارندیل همه از اعقاب این خاندان بوده اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...