خانه - آرشیو برچسب: Third House of the Edain

آرشیو برچسب: Third House of the Edain

سومین خاندان اداین (مطرح ترین سه خاندان اداین)

سومین خاندان اداین بیشتر به نام خاندان هادور شناخته می شد، در حالیکه ریشه های آن به چهار نسل قبل از زمان هادور، یعنی به جد او، ماراخ می رسید که مردمانش را از کوهستان آبی گذرانده و به بلریاند رهبری کرده بود. در ضمیمه الف ارباب حلقه ها، این خاندان، «مطرح ترین خاندان انسانها در جنگ بر علیه مورگوت» نامیده شده که در اعطای این لقب اصلا اغراق نشده است. علاوه بر هادور، هورین، تورین، هور ، تور و ائارندیل همه از اعقاب این خاندان بوده اند.