آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حامل حلقه (یکی از القاب فرودو بگینز)

حامل حلقه (یکی از القاب فرودو بگینز)

یکی از لقب های فرودو بگینز که در ماموریت کوه هلاکت حلقه ی یگانه را از هابیتون در جنوب شایر به شکاف های هلاکت رساند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...