آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حامل حلقه (یکی از القاب فرودو بگینز)

حامل حلقه (یکی از القاب فرودو بگینز)

یکی از لقب های فرودو بگینز که در ماموریت کوه هلاکت حلقه ی یگانه را از هابیتون در جنوب شایر به شکاف های هلاکت رساند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...