آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - آب‌گیر (دریاچه‌ی کوچکی در بای‌واتر)

آب‌گیر (دریاچه‌ی کوچکی در بای‌واتر)

پیش از آن که آب، از فاردینگ غربی شایر به بیرون، به فاردینگ شرقی جاری شود، انشعابی از شمال به آن می‌پیوست. در این نقطه، دریاچه‌ی کوچکی که شکل گرفته بود که بیدی بر آن سایه می‌انداخت و بدان آب‌گیر بای‌واتر یا (معمولاً) فقط «آب‌گیر» می‌گفتند. دهکده‌ی بای‌واتر بیشتر به جنوب آب‌گیر مایل بود ولی هابیت‌ها در سمت شمالی آن، در ردیفی از نقب‌های قدیمی هابیتی هم زندگی می‌کردند. جاده‌ی هابیتون در تمام دهکده می‌رفت و از ساحل جنوبی آب‌گیر می‌گذشت. بر همین ساحل که به سادگی آن را ساحل آب‌گیر می‌خواندند در جریان اشغال شایر به دست شارکی مجموعه‌ای از ساختمان‌های تازه‌تر بنا شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...