آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - دارای قلب مردان (املدیر همسر باراهیر)

دارای قلب مردان (املدیر همسر باراهیر)

لقبی برای املدیر همسر باراهیر و مادر برن ارخامیون. بعد از ویرانی در داگور براگولاخ، شوهر و پسرش همانند یاغیان شکارچی در دورتونیون باقی ماندند، اما او زنان و کودکان خاندانش، از جمله ریان و مورون، را به جنوب و بره تیل هدایت کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...