آخرین مقالات فرهنگنامه

نجیب (لقب استه)

لقبی که به استه داده شده است. یکی از هفت والیر یا ملکه‌های والار. همسر لورین، آورندۀ رؤیاها. قدرت استه شفابخش بود و درماندگی را درمان می‌کرد (چیزی که بدون شک به سلطنت خواب و رؤیاهای خود لورین مربوط است). خاکستری می‌پوشید. او در طول روز، در جزیره‌ای در دریاچۀ لورین، درون باغ‌های لورین می‌خوابید. او آرامش و راحتی را برای همه و حتی برای خود والار به ارمغان می‌آورد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...