آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - اژدها (عنوان گلائرونگ)

اژدها (عنوان گلائرونگ)

عنوانی که عموماً در دوره‌ی اول برای گلائرونگ، خزنده‌ی طلا دوست آنگ‌باند به کار می‌رفت. گلائرونگ، از اولین اژدهایان مورگوت بیرون بود که خارج شد و سال‌های سال تنها نزد مردمان بله‌ریاند شناخته شده بود. الف‌ها و اداین نیز چند مرتبه گلائرونگ را دیده بودند. گلائرونگ در داگور براگولاخ و نیرنائت آرنوئدیاد نیز جنگید. پس از آن که زخم‌های ناشی از نیرنائت بهبود یافت اربابش در شمال، دوباره او را بیرون فرستاد تا علیه نارگوت‌روند مبارزه کند. گلائرونگ توانست آن دژ را غارت کند و بدین ترتیب خود را به نام اژدها-شاه شناساند. در همین دوره بود که عموماً برای اشاره به وی تنها از عنوان «اژدها» استفاده می‌کردند. گلائرونگ بالاخره، نارگوت‌روند را ترک کرد و به شمال و شرق رفت تا به بره‌تیل حمله کند. آن‌جا بود که بالاخره در هیأت تورین و تیغ سیاهش با بلای جان خود مواجه گشت و بدین ترتیب، اولین و مشهورترین اژدها در شمار اژدهایان به پایان عمر خود رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...