آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تارگلیون (سرزمینهای فراسوی رود گلیون)

تارگلیون (سرزمینهای فراسوی رود گلیون)

تارگلیون که معنی آن سرزمین آن سوی گلیون است، نامی است که به سرزمینهای شمالی، بین رود گلیون و کوهستان آبی اطلاق می شد. پس از بازگشت نولدور، کارانتیر در این سرزمین ساکن شد و از آن به بعد این سرزمین را دور کارانتیر یعنی سرزمین کارانتیر نامیدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...