خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تانگورودریم (سه قله که به عنوان برج نگهبانی بر فراز دروازه آنگباند برافراشته شده بودند)

تانگورودریم (سه قله که به عنوان برج نگهبانی بر فراز دروازه آنگباند برافراشته شده بودند)

عهد: مدتی کوتاه پیش از آغاز دوران اول ساخته شدند، و در نبرد خشم در ۵۸۳د.ا. ویران شدند
مکان: بالای دروازه های آنگباند در کوهستان آهن در شمال دوردست بلریاند
منشاء: توسط مورگوت باگلیر افراشته شدند
معنی: کوهستان ستم
تلفظ: thango’rodrim

هنگامی که مورگوت در آغاز دوران اول به آنگباند بازگشت، بر بالای دروازه های آن در کوهستان آهن، سه قله به وجود آورد که آنها را تانگورودریم می نامیدند. این برجها بر اثر برخورد آنکالاگون سیاه (از اژدهاهای مورگوت که در نبرد خشم کشته شد) هنگام سقوط، ویران شدند.

درباره اله سار