آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلپریون (درخت سپید)

تلپریون (درخت سپید)

عهد: در تمام دوران دو درخت وجود داشته است، چیزی در حدود ۱۴۳۲۲ سال
مکان: تپه ازلوهار در غرب والمار در والینور
منشاء: توسط یاوانا ایجاد شد
معنی: نامشخص، هرچند که تلپه بدون شک نقره معنی میدهد
تلفظ: telpeh’reeon
نامهای دیگر: سیلپیون ، نیکوئلوته
لقب: درخت سپید

تلپریون در میان دو درخت والینور، کهنسالتر بود و نور سپیدی بر قلمرو والار می افشاند. برگهای این درخت سبز تیره بودند، در حالی که زیر آنها نقره ای درخشنده ای بود. شاخه های آن نیز با گلهای زیبایی زینت یافته بود که بارانی از شبنم نقره فام از آنها فرو می ریخت.
تلپریون در تمام دوران دو درخت به حیات خود ادامه داد و سرانجام در حادثه ای که تاریکی والینور نام گرفت، حیاتش خاتمه یافت. با آنکه تلپریون نتوانست به زندگی خود ادامه بدهد، اما آخرین درخت سپید نبود. یاوانا تصویری از آن را در تیریون ساخته بود که گالاتیلیون نام داشت. درخت سپید نومه نور و بعدها میناس تی ریت، از اعقاب این درخت بودند. اما مهمترین محصول این درخت، آخرین گل باقیمانده از آن بود که یاوانا آن را نجات داد و والار آنرا در آسمان قرار دادند. این گل، تبدیل به چیزی شد که ما آنرا ماه می نامیم.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...