آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Telperion

آرشیو برچسب: Telperion

تلپریون (درخت سپید)

عهد: در تمام دوران دو درخت وجود داشته است، چیزی در حدود ۱۴۳۲۲ سال مکان: تپه ازلوهار در غرب والمار در والینور منشاء: توسط یاوانا ایجاد شد معنی: نامشخص، هرچند که تلپه بدون شک نقره معنی میدهد تلفظ: telpeh’reeon نامهای دیگر: سیلپیون ، نیکوئلوته لقب: درخت سپید تلپریون در میان دو درخت والینور، کهنسالتر بود و نور سپیدی بر قلمرو ...

ادامه مطلب »