آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلکو (نوعی سرکش در الفبای الفی)

تلکو (نوعی سرکش در الفبای الفی)

تلکو نام نوعی سرکش به شکل خط صاف است که در نوشتار تنگوار وجود دارد. این سرکش که میتواند در بالا یا پایین خط زمینه به کار رود، به همراه لووا که نوعی دیگر از سرکش در الفبای الفی و به شکل کمان است، پایه و اساس الفبای فیانوری را تشکیل می دادند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...