آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تهتار (نشانه هایی مربوط به نوشتار فیانوری)

تهتار (نشانه هایی مربوط به نوشتار فیانوری)

تهتار، دسته ای نشانه ها بودند که هنگام نوشتن به رسم الخط تنگوار به کار می رفتند. این نشانه ها پر بودند از نقطه ها و کمانهایی که بالا یا پایین حروف الفی نوشته می شده اند. این نشانه ها بیشتر برای نشان دادن صداها استفاده می شدند زیرا الفبای فیانوری فاقد حروف صدادار بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...