آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-آردامین (نوزدهمین شاه نومه نور)

تار-آردامین (نوزدهمین شاه نومه نور)

تار-آردامین چهره ای نامشخص در تاریخ نومه نور است. در داستانهای ناتمام نومه نور و سرزمین میانه در لیست شاهان نومه نور، او پسر و جانشین تار-کالماکیل است و در زبان آدونائیک آر-آباتاریک نامیده می شود. پسر و جانشین وی نیز آر-آدوناخور است. اما در لیست شاهان و ملکه ها که در ارباب حلقه ها وجود دارد تار-آردامین حضور ندارد و سلطنت از تار-کالماکیل مستقیما به آر-آدوناخور می رسد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...