آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tar-Ardamin

آرشیو برچسب: Tar-Ardamin

تار-آردامین (نوزدهمین شاه نومه نور)

تار-آردامین چهره ای نامشخص در تاریخ نومه نور است. در داستانهای ناتمام نومه نور و سرزمین میانه در لیست شاهان نومه نور، او پسر و جانشین تار-کالماکیل است و در زبان آدونائیک آر-آباتاریک نامیده می شود. پسر و جانشین وی نیز آر-آدوناخور است. اما در لیست شاهان و ملکه ها که در ارباب حلقه ها وجود دارد تار-آردامین حضور ندارد ...

ادامه مطلب »