آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Years of the Trees

آرشیو برچسب: Years of the Trees

سال‌های درختان (چند قرن پیش از خورشید و ماه)

سالهای طولانی که بین بنیانگذاری والینور و تاریکی آن می‌باشد. در این دوران، والینور با نور دو درخت روشن می‌گشت، اما سرزمین میانه غرق در تاریکی بود. سال‌ها پیش از آنکه الف‌ها بیدار شوند، یاوانا دو درخت والینور را خلق کرده و قلمرو والار را با نور آن دو روشن ساخت. از اینرو دوران صلح و آرامش در والینور آغاز ...

ادامه مطلب »