خانه - آرشیو برچسب: Winterfilth

آرشیو برچسب: Winterfilth

وینترفیلف (ماه دهم در تقویم شایر)

دهمین ماه در تقویم شایر که تقریباً برابر اکتبر امروزی است. (یعنی از ۲۲ سپتامبر تا ۲۱ اکتبر را در برمی‌گیرد.)

نکته:

بخش «-filth » در « Winterfilth » هیچ ارتباطی با معنی امروزی این کلمه (کثیف یا بد) ندارد. (گرچه می‌گفتند که هابیت‌های بری در این مورد هم شوخی و مزاح می‌کردند.) در اصل، از کلمه‌ی (fylleth) در انگلیسی قدیمی می‌آید که به معنی تام و تمام است. این که چنین کلمه‌ای در متن ماه به چه معناست مشخص نیست ولی پیشنهاد خود تالکین این بود که به پایان یافتن سال پیشین پس از زمان درو و آغاز سال جدید و شروع زمستان اشاره دارد. تعبیر دیگر آن است که به ماه کامل و مهم این ماه برمی‌گردد. ماهی که معمولاً به آن ماه شکارچی می‌گفتند.