آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Winged Shadows

آرشیو برچسب: Winged Shadows

سایه‌های بال‌دار (نزگول سوار بر موجودات بال‌دار)

نامی برای نزگول پس از آن که با مرکب‌های بال‌دار و خوفناک خود به آسمان نیز وارد شدند. نام مذکور به ویژه بر هراس و خوف عمیقی اشاره می‌کرد که در ببیندگان زیر پای ایشان می‌انگیخت.

ادامه مطلب »