آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Wild Men of the Woods

آرشیو برچسب: Wild Men of the Woods

مردان وحشی جنگلی (نامی برای دروئداین در روهان)

در پایان دوران سوم، باقی‌مانده‌ی دروئداین هنوز زیر پای کوهستان سفید، در سرزمین‌های غربی زندگی می‌کردند. نژاد آن‌ها عجیب و باستانی بود که قرابت غیرعادی با طبیعت داشت و از نیروهای یگانه‌ای بهره می‌برد. مردان شمالی که در روهان ساکن بودند تا زمان جنگ حلقه هیچ از اجداد خود نمی‌دانستند و تصور می‌کردند چیزی بیش از دد و دام نباشند. ...

ادامه مطلب »